مطالب قدیمی تر

مثالی عملی از Cookie

در این درس قصد داریم که شما را به صورت عملی با نحوه استفاده از کوکی ها آشنا کنیم. مثالی که مد نظر

Query String چیست

Query String یا پرس جو با رشته یکی از روش های پر کاربرد برای انتقال اطلاعات بین صفحات با استفاده از url می

Session (سشن) چیست

سشن (Session) به ما اجازه می دهد که در سمت سرور مقادیری را ذخیره کرده و از آنها در صفحات مختلف استفاده کنیم.

کار با فرم ها

۱:<table border = “1″ cellpadding=”10px;”> 2: <thead> 3: <tr> 4: <td>Name </td> 5: <td>Family </td> 6: <td>Language</td> 7: <td>Sex </td> 8: <td>City </td>

پیدا کردن پسوند فایل از روی نام فایل یا آدرس

function get_extension($file) { $extension = end(explode(“.”, $file)); return $extension ? $extension : false; }

محاسبه تعداد فایل های یک پوشه

$dir_path = “media/”; $wcount = count(glob(“” .$dir_path. “*.jpg”));

ادغام دو جدول از دو دیتابیس

فرض کنید که دو جدول با ساختار مشابه داریم که در دو دیتابیس مختلف قرار دارند و میخواهیم محتویات یکی را در دیگری

نمایش اتوماتیک عدد سال کپی رایت

برای نمایش سال جاری در کپی رایت از کد زیر استفاده کنید : © <?php echo date(“Y”) ?>   نمایش سال شروع و

اضافه کردن تعداد صفرهای دلخواه به عدد

گاهی اوقات نیاز است که یک یا چند صفر را به عدد مورد نظر خود اعمال کنید . مثلا هنگامی که می خواهید

()chdir