آخرین مطالب

سربارگذاری توابع (Function overloading)

توابع بی نام (Anonymous functions)

در PHP 5.3 بحثی به نام توابع بی نام یا Anonymous functions مطرح شد که به شما اجازه می دهد یک تابع را

ارسال دستورات به بانک

در درس قبل شما با نحوه ارتباط با سرور و بانک اطلاعاتی آشنا شدید. در این درس مرحله دوم، یعنی نحوه ارسال دستورات

ارتباط با بانک

همانطور که می دانید برای انجام هر گونه تغییر بر روی پایگاه داده ابتدا باید با کامپیوتری که پایگاه داده بر روی آن

ایجاد یک استثناء توسط کاربر

انتقال از یک صفحه به صفحه دیگر یا Redirect

انتقال از یک صفحه به صفحه دیگر یا Redirect شدن یکی از ملزومات اولیه هر وب سایت می باشد. در PHP این عمل

مثالی عملی از Session

در این آموزش می خواهیم همانند کوکی ها، مثال فرم لاگین را با استفاده از Session پیاده سازی کنیم. ابتدا یک فایل به

دستورات include و require

کار با اعداد

می توان با استفاده از متد ()ceil و ()floor یک عدد با قسمت اعشار را گرد کرد. متد ()ceil یک عدد از نوع

ایجاد استثناء