توابع کار با تاریخ

تابع توضیح
checkdate این تابع ، تاریخ داده شده به آن را طبق تقویم میلادی بررسی کرده و صحت آن را اعلام می کند .
date_add برای اضافه کردن روز، ماه، سال، ساعت، دقیقه و ثانیه به یک تاریخ به کار می رود
date_create_from_format
date_create
date_date_set
date_default_timezone_get این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را نمایش می دهد .
date_default_timezone_set این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را بر طبق مقدار داده شده ، تنظیم می کند .
date_diff اختلاف دو تاریخ را بر می گرداند.
date_format
date_get_last_errors
date_interval_create_from_date_string
date_interval_format
date_isodate_set
date_modify
date_offset_get
date_parse_from_format
date_parse
date_sub
date_sun_info
date_sunrise این تابع زمان طلوع آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
date_sunset این تابع زمان غروب آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
date_time_set
date_timestamp_get
date_timestamp_set
date_timezone_get
date_timezone_set
date
getdate
gettimeofday
gmdate این تابع زمان و تاریخ دقیق جاری سرور را در یک آرایه به کاربر نمایش می دهد .
gmmktime
gmstrftime
idate
localtime
microtime
mktime این تابع برای تعیین تاریخ جاری و یا تعیین یک تاریخ در آینده به کار می رود .
strftime
strptime
strtotime
time
timezone_abbreviations_list
timezone_identifiers_list
timezone_location_get
timezone_name_from_ abbr
timezone_name_get
timezone_offset_get
timezone_open
timezone_transitions_get
timezone_version_get

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.