ثابت ها

ثابت ها انواعی از متغیرها هستند که مقدار آنها در طول برنامه تغییر نمی کند. ثابت ها حتما باید مقدار دهی اولیه شوند و اگر مقدار دهی آنها فراموش شود در برنامه خطا به وجود می آید. بعد از این که به ثابت ها مقدار اولیه اختصاص داده شد هرگز در زمان اجرای برنامه نمی توان آن را تغییر داد.
 

تعریف ثابت با کلمه کلیدی const و تابع define

برای تعریف ثابت ها باید از کلمه کلیدی const و یا تابع define استفاده کرد.معمولا نام ثابت ها را طبق قرارداد با حروف بزرگ می نویسند تا تشخیص آنها در برنامه راحت باشد. نحوه تعریف ثابت به دو روش بالا در زیر آمده است :

const CONSTNAME= initial_value;

یا

define('CONSTNAME', initial_value);

مثال :

<?php

  const NUMBER = 10;  //with const keyword

  define('PI', 3.14); // with define function

  echo NUMBER;
  echo '<br/>';
  echo PI;

?>
10
3.14

همانطور که در مثال بالا مشاهده می کنید قبل از نام ثابت ها نباید از علامت $ و برای فراخوانی آنها در دستور echo نمی بایست از علامت ” ” استفاده کنیم. مقدار دادن به یک ثابت ،که قبلا مقدار دهی شده برنامه را با خطا مواجه می کند :

<?php

    const NUMBER = 10;

    NUMBER = 12;
    
    echo NUMBER;

?>
(!) Parse error: syntax error, unexpected '='

نکته ی دیگری که نباید فراموش شود این است که نباید مقدار ثابت را با مقدار دیگر متغیرهای تعریف شده در برنامه برابر قرار داد.

مثال :

<?php

  $variable=12;
  const NUMBER = 10;

  NUMBER = $variable;

  echo NUMBER;

?>
(!) Parse error: syntax error, unexpected '='

ممکن است این سوال برایتان پیش آمده باشد که دلیل استفاده از ثابت ها چیست؟ اگر مطمئن هستید که مقادیری در برنامه وجود دارند که هرگز در طول برنامه تغییر نمی کنند بهتر است که آنها را به صورت ثابت تعریف کنید.این کار هر چند کوچک کیفیت برنامه شما را بالا می برد.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.