باز و بسته کردن یک فایل

به وسیله تابع fopen() در PHP ، می توانید یک فایل را باز کنید . این تابع چهار پارامتر می گیرد. دو پارامتر اول اجباری و دو پارامتر آخر اختیاری هستند. پارامتر اول تعیین کننده نام و آدرس فایل و پارامتر دوم تعیین کننده نحوه باز کردن فایل است . در ادامه به توضیح این پارامترها خواهیم پرداخت .  برای کار با این تابع ، باید خروجی آن را در یک متغیر ذخیره نمود و سپس آن متغیر را در سطح برنامه استفاده نمود .  شکل کلی استفاده از این متد به صورت زیر است :

fopen(filename,mode,include_path,context)

گفتیم که پارامتر اول تعیین کننده نام و یا آدرس فایل مورد نظر است . مثلا برای باز کردن یک فایل مثلا Test.txt که در درایو :C قرار دارد، به صورت زیر عمل می کنیم :

$fileName = fopen("C:\Test.txt");

اما پارامتر دوم تعیین کننده نحوه باز شدن فایل است . این پارامتر می تواند یکی از مقادیر جدول زیر را داشته باشد . ضمنا عمکلرد هر مقدار نیز توضیح داده شده است :

مقدار نحوه باز کردن فایل
r در این حالت فایل به صورت فقط خواندنی و از ابتدای آن باز می شود . در این حالت امکان تغییر فایل برای کاربر وجود ندارد .
+r در این حالت فایل به صورت خواندنی ، قابل ویرایش و از ابتدا باز می شود . در این حالت امکان تغییر فایل برای کاربر وجود دارد .
w در این حالت فایل به صورت فقط نوشتنی و قابل تغییر باز می شود . در این حالت چنان فایل از قبل وجود داشته باشد ، محتویات آن پاک می شود . و اگر وجود نداشته باشد ، یک فایل جدید ایجاد می شود .
+w در این حالت فایل به صورت خواندنی و نوشتنی و قابل تغییر باز می شود . در این حالت چنان فایل از قبل وجود داشته باشد ، محتویات آن پاک می شود . و اگر وجود نداشته باشد ، یک فایل جدید ایجاد می شود .
a در این حالت فایل باز شده و متن تعیین شده به انتهای آن اضافه می شود .
x در این حالت یک فایل جدید با نام تعیین شده ایجاد و به صورت فقط نوشتنی باز می شود . چنانچه فایل از قبل وجود داشته باشد ، برنامه پیام error صادر کرده و مقدار false را بر می گرداند .
+x در این حالت یک فایل جدید با نام تعیین شده ایجاد و به صورت خواندنی و نوشتنی باز می شود . چنانچه فایل از قبل وجود داشته باشد ، برنامه پیام error صادر کرده و مقدار false را بر می گرداند .

پس برای باز کردن یک فایل مثلا Test.txt که در درایو :C قرار دارد، اگر بخواهیم فقط آن را بخوانیم باید به صورت زیر عمل کنیم :

$fileName = fopen("C:\Test.txt","r");

بعد از اینکه فایل را باز کرده و کارهایی را که لازم داریم بر روی آن انجام دادیم لازم است آن را ببندیم. این کار را با استفاده از تابع fclose() انجام می دهیم. نحوه استفاده از این تابع به صورت زیر است :

 fclose(file)

این تابع یک آرگومان می گیرد که نام فایل است. البته می توانیم نام متغیری که در هنگام باز کردن فایل به کار بردیم و محتویات فایل را درون آن ذخیره نمودیم. مثلا فایل باز شده مثال بالا را می توان به صورت زیر بست :

<?php
    $fileName  = fopen("C:\Test.txt","r");

    fclose($fileName);            
?>

در این درس شما با نحوه و حالت های مختلف باز کردن یک فایل آشنا شدید، اما فعلا درک کاملی از کاربرد موارد ذکر شده ندارید. در درس های آینده با نحوه استفاده از آنها آشنا می شوید.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.