انواع داده

انواع داده در PHP شامل اعداد، کاراکترها و رشته ها و مقادیر بولی می باشند و دارای مجموعه مشخصی از مقادیر هستند و محدوده خاصی از اعداد را در خود ذخیره می کنند. در جدول زیر نه نوع داده ای که در PHP وجود دارند، ذکر شده است :

نوع توضیح
int اعداد بدون ممیز، صحیح هستند.
float اعداد با ممیز شناور، اعدادی هستند که شامل یک ممیز هستند یا اعدادی که در قالب نماد ریاضی نشان داده می شوند.
bool مقدار داده های Boolean می تواند TRUE یا FALSE باشد.
string رشته، یک توالی از کاراکترهاست
array آرایه ها انواع خاصی از متغیرها به حساب می آیند که می توانند چندین داده را در قالب یک نام ذخیره کنند.
object یک شیء نوع داده ای است که هم داده ها و هم اطلاعات مربوط به نحوه پردازش آنها را ذخیره می کند.
resource مرجعی به یک منبع خارجی مثل DB می باشد.
callable متدها و توابع
null با استفاده از مقدار NULL، می توان نشان داد که یک متغییر مقدار ندارد

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.