کار با پوشه ها

PHP برای کار با پوشه ها (ایجاد، حذف و …) نیز دارای توابع از پیش تعریف شده ای می باشد. مثلا برای ایجاد یک پوشه در PHP از تابع ()mkdir به صورت زیر استفاده می شود :

<?php
   mkdir("C:\Test");
?>

این تابع پارامتری می گیرد که هم مسیر و هم نام فایلی را که می خواهید ایجاد کنید، می باشد. مثلا در مثال بالا اگر کد را ذخیره و اجرا کنید پوشه ای با نام Test در درایو :C ایجاد می شود. برای حذف پوشه هم از تابع ()rmdir به صورت زیر استفاده می شود :

<?php
   rmdir("C:\Test");
?>

این تابع نیز مسیر و نام پوشه ای که قرار است حذف شود را از شما می گیرد و آن را حذف می کن. برای به دست آوردن مسیر پوشه ای که در آن هستید هم از تابع ()getcwd استفاده می شود :

<?php
    echo getcwd();
?>

خروجی کد بالا به صورت C:\wamp\www می باشد. چون من الان در داخل پوشه www کد بالا را اجرا کرده ام و این مسیر ممکن است برای شما متفاوت باشد. توابع دیگری برای کار با پوشه ها وجود دارد که لیست آنها در قسمت مرجع سایت آمده است.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.