کاراکترهای کنترلی

کاراکترهای کنترلی (escape characters) کاراکترهای ترکیبی هستند که با یک بک اسلش (\) شروع می شوند و به دنبال آنها یک حرف یا عدد می آید و یک رشته را با فرمت خاص نمایش می دهند. برای مثال برای ایجاد یک خط جدید و قرار دادن رشته در آن می توان از کاراکتر کنترلی \n استفاده کرد.جدول زیر لیست کاراکترهای کنترلی و کارکرد آنها را نشان می دهد :

Escape نتیجه
\n حرکت به سطر بعد
\r حرکت به ابتدای سطر جاری
\t کارکتر Tab (معادل 8 کارکتر Space)
\\ کارکتر \
\’ کارکتر ‘ (در رشته های محصور به گیومه تک)
\” کارکتر ” (در رشته های محصور به گیومه جفت)
\$ کارکتر $
\[0-7] کارکتری که کد ASCII آن در مبنای 8 در جلوی \ نوشته شده است
\x[0-F] کارکتری که کد ASCII آن در مبنای 16 در جلوی \x نوشته شده است

ما برای استفاده از کاراکترهای کنترلی از بک اسلش (\) استفاده می کنیم.از آنجاییکه \ معنای خاصی به رشته ها می دهد برای چاپ بک اسلش (\) باید از (\\) استفاده کنیم :

<?php
   echo "We can print a \\ by using the \\\\ escape sequence.";
?>
We can print a \ by using the \\ escape sequence.

یکی از موارد استفاده از \\ ،نشان دادن مسیر یک فایل در ویندوز است :

<?php
   echo "C:\\Program Files\\Some Directory\\SomeFile.txt";
?>
C:\Program Files\Some Directory\SomeFile.txt

از آنجاییکه از دابل کوتیشن (“) برای نشان دادن رشته ها استفاده می کنیم برای چاپ آن از \”استفاده می کنیم :

<?php
   echo "I said, \"Motivate yourself!\".";
?>
I said, "Motivate yourself!".

همچنین برای چاپ کوتیشن (‘) از \’ استفاده می کنیم :

<?php
   echo "The programmer\'s heaven.";
?>
The programmer's heaven.

برای ایجاد فاصله بین حروف یا کلمات از \t استفاده می شود :

<?php
   echo "Left\tRight";
?>
Left	Right

برای مشاهده لیست مقادیر مبنای 16 برای کاراکترهای یونیکد به لینک زیر مراجعه نمایید :

http://www.ascii.cl/htmlcodes.htm

اگر کامپایلر به یک کاراکتر کنترلی غیر مجاز برخورد کند، برنامه پیغام خطا می دهد.بیشترین خطا زمانی اتفاق می افتد که برنامه نویس برای چاپ اسلش (\) از \\ استفاده می کند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.