محاسبه تعداد فایل های یک پوشه

$dir_path = "media/"; 
$wcount = count(glob("" .$dir_path. "*.jpg"));

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.