زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML)

زبان نشانه گذاری توسعه پذیر (XML) به شما اجازه می دهد که داده ها را در یک متن و قالب ساخت یافته ذخیره کنید. این زبان به طور گسترده به عنوان یک دیتابیس جایگزین و برای ذخیره اطلاعات مربوط به پیکربندی نرم افزارها به کار می رود. XML از لحاظ دستوری شبیه به HTML بوده و اگر با HTML آشنایی داشته باشید یادگیری این زبان برایتان راحت تر است. در زیر یک سند XML را مشاهده می کنید :

<Persons>
 <Person>
  <Name>John Smith</Name>
  <Age>30</Age>
  <Gender>Male</Gender>
 </Person>
 <Person>
  <Name>Mike Folly</Name>
  <Age>25</Age>
  <Gender>Male</Gender>
 </Person>
 <Person>
  <Name>Lisa Carter</Name>
  <Age>22</Age>
  <Gender>Female</Gender>
 </Person>
</Persons>

سند XML ترکیبی از عناصر XML می باشد. یک عنصر XML شامل یک تگ آغازی ، یک تگ پایانی و داده ای است که در بین این دو تگ قرار می گیرد.

<open>data</close>

می توان بر اساس داده ای که یک عنصر XML در خود نگهداری می کند یک نام برای عنصر انتخاب کرد. به این نکته توجه کنید که عناصر به حروف بزرگ و کوچک حساسند، بنابراین دو کلمه person و Person با هم متفاوتند. XML فضاهای خالی را نادیده می گیرد، بنابراین به جای نوشتن یک فایل در یک خط می توانید آن را در چند خط بنویسید تا خوانایی آن بالاتر رود. بین عناصر XML ممکن است رابطه پدر- فرزندی وجود داشته باشد

<parent>
  <child1>data</child1>
  <child2>
   <grandchild1>data</grandchild1>
  </child2>
</parent>

سند XML بالا دارای اطلاعاتی برای سه شخص می باشد. هر سند XML باید دارای یک عنصر ریشه (root) باشد. در مثال اول این درس، عنصر Persons ، عنصر ریشه (پدر) و دیگر عناصر داخل آن در حکم فرزندان آن می باشند. جزییات هر شخص در داخل عنصر Person قرار دارند. عناصر فرزند عنصر Person عبارتند از Name، Age و Gender. صفات XML، روشی دیگر برای اضافه کردن داده به یک عنصر می باشند.

<Person name="John Smith">some data</Person>

عنصر بالا یک خاصیت به نام name دارد که مقدار آن John Smith می باشد. مقادیر باید در داخل کوتیشن (‘ ‘) یا دابل کوتیشن (“ “) قرار بگیرند. در زیر روش اضافه کردن صفات نشان داده شده است.

<element att1="value1" att2="value2" ... attN="valueN">data</element>

همانطور که مشاهده می کنید، می توان به یک عنصر چندین صفت اضافه کرد.

<Person name="John Smith" age="30" gender="Male">some data</Person>

اجازه دهید که به عناصر مثال ابتدای درس صفاتی اضافه کنیم.

<Persons>
 <Person name="John Smith">
  <Age>30</Age>
  <Gender>Male</Gender>
 </Person>
 <Person name="Mike Folly">
  <Age>25</Age>
  <Gender>Male</Gender>
 </Person>
 <Person name="Lisa Carter">
  <Age>22</Age>
  <Gender>Female</Gender>
 </Person>
</Persons>

عنصر Name هر شخص (person) را حذف و صفت معادل آن (name) را برای هر عنصر می نویسیم. اسناد XML می توانند دارای یک تعریف XML باشند. تعریف XML شامل اطلاعاتی درباره سند XML مانند نسخه (همیشه نسخه 1.0 پیشنهاد می شود) و نوع رمزگذاری (encode) متن آن می باشد.

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>

این تعریف در بالاترین بخش سند و درست قبل از عنصر اصلی نوشته می شود. برای فایل XML می توان توضیحات نیز نوشت. نحوه نوشتن توضیحات در XML به صورت زیر است.

<!-- This is an XML comment -->

می توان با استفاده از یک ویرایشگر متن ساده فایل های XML تولید کرد.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.