حذف زائده ها از رشته ها

برخی اوقات کاربر به طور ناخواسته با تایپ فضاهای خالی غیر ضروری باعث ایجاد خطا می شود. وقتی رشته ای از کاربر دریافت می شود، مخصوصا اگر از طریق یک جعبه متن ممکن است متن اصلی دارای فضاهای خالی در سمت چپ، راست و یا هر دو سمت باشد. PHP با استفاده از متد های trim، ltrim و rtrim این کار را انجام می دهد. ltrim فضاهای خالی ابتدا ، rtrim فضاهای خالی انتها و متد trim فضاهای خالی هر دو طرف رشته را حذف می کند. به عنوان مثال :

<?php
    $string = "     Example";
    echo ltrim($string);
?>
Exapmle

در مثال بالا با استفاده از متد ()ltrim فضاهای خالی قبل از رشته را حذف کرده ایم. سه متد trim دارای یک سربارگذاری دیگر هم هستند که آرایه ای از کاراکترهایی را که می خواهید از رشته حذف شوند را قبول می کنند. به مثال زیر توجه کنید :

<?php
    $string = "&&&&Hello***";
    echo trim($string , "&*");
?>
Hello

همانطور که مشاهده می کنید رشته بالا دارای کاراکترهای غیر ضروری در ابتدا و انتهای خود است . این کاراکترهای اضافی را به متد trim ارسال کرده و آنها را حذف می کنیم.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.