توابع کار با پوشه

نام تابع کاربرد
chdir به وسیله این تابع می توانید پوشه جاری که درون آن هستید را عوض کنید .
chroot به وسیله این تابع می توانید پوشه اصلی ( root ) پروسه جاری خود را عوض کنید .
dir این تابع برای باز کردن و دسترسی به یک پوشه در سرور استفاده می شود .
closedir این تابع پوشه جاری و دسترسی به آن را می بندد .
getcwd این تابع آدرس و نام پوشه جاری که درون آن هستید را نمایش می دهد .
opendir این تابع ، پوشه ای که نام یا آدرس آن را برایش تعیین کرده اید ، باز می کند .
readdir این تابع می تواند فایل ها و محتویات درون یک پوشه را که قبلا توسط تابع opendir
باز شده است را خوانده و بر می گرداند .
scandir این تابع لیست فایل ها و محتویات درون یک پوشه یا مسیر تعیین شده برای آن را به صورت
یک آرایه بر می گرداند .

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.