ایجاد، حذف، کپی، برش و تغییر نام فایل ها

برای ایجاد یک فایل از تابع ()touch استفاده می شود. این تابع یک مسیر و نام از شما دریافت و فایل را ایجاد می کند. مثلا برای ایجاد فایلی با نام File.txt در درایو :C به صورت زیر عمل کنید :

<?php
    touch("C:\File.txt");
?>

کد بالا را با نام CreateFile.php در پوشه www ذخیره و اجرا کنید.بعد از اجرای کد بالا اگر به درایو C بروید مشاهده می کنید که فایلی با همین نام ایجاد شده است :
touch-in-php
اگر فایلی با همین نام از قبل وجود داشته و دارای محتویاتی نیز باشد آن را حذف نمی کند و فقط تاریخ ویرایش آن را تغییر می دهد :
touch-in-php-2
 
برای حذف یک فایل از تابع ()unlink استفاده می شود. برای آشنایی با کاربرد این تابع کد بالا را به صورت زیر تغییر دهید:

<?php
  unlink("C:\File.txt");
?>

همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید این تابع نیز یک آرگومان می گیرد که همان مسیر و نام فایل است. با ذخیره و اجرای کد فایلی که در بالا با نام File.txt در درایو C ایجاد کردیم حذف می شود.
 
برای تغییر نام یک فایل در PHP از تابع rename استفاده می شود. این تابع دو آرگومان می گیرد. اولی مسیر و نام اصلی فایل و دومین آرگومان مسیر و نام جدید فایل. فرض کنید همین فایل File.txt را در درایو C داریم و می خواهیم آن را به FileNew.txt تغییر نام دهیم. برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم :

<?php
  rename("C:\File.txt","C:\FileNew.txt");
?>

 
از همین تابع (rename) برای برش (cut) فایل هم می توان استفاده کرد. برای این کار کافیست نام درایو مقصد را به صورت زیر بنویسید :

<?php
  rename("C:\FileNew.txt","D:\FileNew.txt");
?>

با اجرای کد بالا فایل FileNew.txt از درایو C به درایو D منتقل می شود :
Cut-file-in-php
 
برای کپی فایل هم از تابع copy استفاده می شود. فایل FileNew.txt را به درایو C برگردانید و کد بالا را به صورت زیر تغییر دهید :

<?php
  copy("C:\FileNew.txt","D:\FileNew.txt");
?>

با اجرای کد بالا یک کپی از فایل FileNew.txt در درایو D ایجاد می شود :
copy-file-in-php

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.

 1. محسن پاسخ دادن

  عالی بوود