الحاق رشته ها

دو راه برای الحاق رشته ها به هم وجود دارد. الحاق به معنای چسباندن چندین رشته به هم و تبدیل آنها به یک رشته است. در PHP یکی از راه های ساده الحاق رشته ها استفاده از عملگر نقطه است :

<?php
   $Str1 = "Hello ";
   $Str2 = "World!";
   echo $Str1.$Str2;
?>
Hello World!

روش دیگر که بیشتر برای اتصال رشته های طولانی به هم کاربرد دارد استفاده از علامت =. می باشد :

<?php
    $mystring="";

    $mystring.="Hello ";
    $mystring.="World!";

    echo $mystring;
?> 
Hello World! 

همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید ابتدا یک متغیر تعریف و یک رشته خالی به آن اختصاص و سپس با استفاده از عملکر =. رشته هایی را در داخل آن رشته خالی قرار می دهیم.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.