استفاده از متغیرها

در مثال زیر نحوه تعریف و مقداردهی متغیرها نمایش داده شده است :

  1: <?php
  2:   //Declare and Assign values to variables 
  3:   $num1 = 1;                       
  4:   $num2 = 2;                       
  5:   $num3 = 3.54;                    
  6:   $num4 = 4.12;                    
  7:   $boolVal = true;                 
  8:   $myChar = 'R';                   
  9:   $message = "Hello World!";       
 10:                       
 11:   //Show the values of the variables    
 12:   echo "num1    = " . $num1  .'<br/>';  
 13:   echo "num2    = " . $num2  .'<br/>';  
 14:   echo "num3    = " . $num3  .'<br/>';  
 15:   echo "num4    = " . $num4  .'<br/>';  
 16:   echo "boolVal  = " . $boolVal .'<br/>';
 17:   echo "myChar   = " . $myChar .'<br/>';
 18:   echo "message  = " . $message .'<br/>';
 19: ?> 
num1 = 1
num2 = 2
num3 = 3.54
num4 = 4.12
boolVal = 1
myChar = R
message = Hello World!

به یک نکته خیلی مهم توجه کنید :

 

تعریف متغیر

در خطوط 9-3 متغیرهایی با نام های متفاوت تعریف شده اند. برای تعریف یک متغیر در PHP ابتدا علامت $ و سپس یک نام برای آن در نظر می گیریم و در آخر سیمیکولن بگذاریم، مثلا :

$number;

 

مقداردهی متغیرها

می توان فورا بعد از تعریف متغیرها مقادیری را به آنها اختصاص داد (خطوط 9-3). این عمل را مقداردهی می نامند. در زیر نحوه مقدار دهی متغیر ها نشان داده شده است :

$number = 7;

تعریف متغیر با مقدار دهی متغیرها متفاوت است. تعریف متغیر یعنی انتخاب نام برای متغیر ولی مقدار دهی یعنی اختصاص یک مقدار به متغیر.

 

محدوده متغیر

محدوده یک متغیر مشخص می کند که متغیر در کجای کد قابل دسترسی است. محدوده متغیرها انواعی دارد که در درس های بعدی با آنها آشنا می شوید. تشخیص محدوده متغیر بسیار مهم است چون به وسیله آن می فهمید که در کجای کد می توان از متغیر استفاده کرد. باید یاد آور شد اگر دو متغیر در یک محدوده نام یکسان باشند، دومین مقدار برای متغیر لحاظ می شود :

$num1 = 5;
$num1 = 10;

مثلا در مثال بالا اگر مقدار num1 را چاپ کنید، عدد 10 به شما نمایش داده می شود. از آنجاییکه PHP به بزرگی و کوچک بودن حروف حساس است می توان از این خاصیت برای تعریف چند متغیر هم نام ولی با حروف متفاوت(از لحاظ بزرگی و کوچکی) برای تعریف چند متغیر از یک نوع استفاده کرد مانند :

$num1;
$Num1;
$NUM1;

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.

 1. اسماعیل پاسخ دادن

  جناب ابراهیمی مطالب بسیار ساده و شفاف بیان شدن . ممنون از سایت خوبتون

  • یونس ابراهیمی پاسخ دادن

   ممنون دوست عزیز