استثناءهای اداره نشده

استثناءهای اداره نشده، استثناءهایی هستند که به درستی توسط برنامه اداره نشده اند و باعث می شوند که برنامه به پایان برسد. در اینجا می خواهیم به شما نشان دهیم که وقتی یک برنامه در زمان اجرا با یک استثناء مواجه می شود و آن را اداره نمی کند چه اتفاقی می افتد. در آینده خواهید دید که یک استثناء چگونه به صورت بالقوه باعث نابودی جریان و اجرای برنامه شما می شود. به کدهای زیر توجه کنید :

<?php

    $five = 5;
    $zero = 0;
    
    $result = $five / $zero ;
    
    echo $result;

?>
( ! ) Warning: Division by zero in ...

همانطور که در کد بالا مشاهده می کنید، خط 6 دلیل به وجود آمدن خطاست، چون تقسیم عدد بر صفر غیر ممکن است. این خطا باعث می شود که کدهای بعد از ان اجرا نشوند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.