ادغام دو جدول از دو دیتابیس

فرض کنید که دو جدول با ساختار مشابه داریم که در دو دیتابیس مختلف قرار دارند و میخواهیم محتویات یکی را در دیگری کپی کنیم. برای این کار به صورت زیر عمل می کنیم :

INSERT INTO `Database1`.`Table1` SELECT * FROM `Database2`.`Table2`;

 
در کد بالا محتویات Table2 در Table1 کپی می شوند.

لطفا اگر نظر، پیشنهاد و یا انتقادی در باره مطلب بالا دارید در قسمت زیر مطرح بفرمایید.